Energia wiatrowa

Twoja energia wiatrowa jest elementem nieodzownym w transformacji energetycznej. Wykorzystaj ten potencjał i skorzystaj z dopasowanych do Twoich potrzeb umów na odkup energii opartych na cenach rynkowych lub długoterminowych umów typu PPA.

01

Wirtualna Elektrownia

Twoja energia wiatrowa jest elementem napędzającym transformację energetyczną. Jako uczestnik jednej z największych Wirtualnych Elektrowni, możesz w pełni wykorzystać ten potencjał i skorzystać z dopasowanych do Twoich potrzeb umów na odkup energii opartych na cenach rynkowych lub długoterminowych umów typu PPA.

02

Sprzedaż Twojej energii

- Aukcje OZE: Jesteśmy w pełni gotowi do współpracy z wytwórcami energii, decydującymi się na uczestnictwo w aukcjach i systemach FiT (feed-in-tariff) i FiP (feed-in-premium).

- Oferujemy kompleksowo obsługę rozliczenia: z Zarządcą Rozliczeń S.A. wraz z gwarancją uzyskania ceny aukcyjnej.

- Umowy typu PPA (Power Purchase Agreements): Wytwórcom szukającym alternatywy do systemu aukcyjnego oferujemy umowy typu PPA.
Bilansowanie handlowe: Posiadamy koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, a także pełnimy funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe.

Market

FAQ Energia Wiatrowa

Najczęściej zadawane pytania

ENIGA  przejmuje ryzyko związane z dokładnością prognozy wytwarzania energii w Twojej elektrowni i dba o to, by wytworzona przez nią energia elektryczna była sprzedawana po możliwie najlepszej cenie.  Integracja Twojej farmy wiatrowej z naszą wirtualną elektrownią umożliwia nam jak najdokładniejsze prognozowanie i sprzedaż na krótkich terminach.

Dzięki monitorowaniu na żywo generacji z Twojej instalacji, zyskujemy ogromną przewagę w handlu energią na rynku hurtowym. Połączenie z farmami wiatrowymi realizujemy przede wszystkim poprzez standardowe protokoły (np. podłączając się do systemu monitorowania Twojego dostawcy). Jako wytwórca nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów poza udostępnieniem technologii zdalnego sterowania.

Musisz niezwłoczne poinformowanie nas, jeśli instalacja zostanie wyłączona z powodu prac konserwacyjnych, usterki lub tym podobnych. 

Większość energii elektrycznej sprzedajemy na Towarowej Giełdzie Energii. Ponadto, dostarczamy naszym energię naszym Odbiorcom.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym oferujemy kontrakt na odkup energii elektrycznej po cenie aukcyjnej, a także kompleksową obsługę rozliczania wynagrodzeń od Zarządcy Rozliczeń S.A. Proponujemy też inne rozwiązania poszerzające zakres współpracy i zyski.

ENIGA jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.

Niewiążące zapytanie ofertowe


© Copyright 2021 ENIGA- All Rights Reserved