Umowy PPA. Sposób na tańszy prąd.

LUTY, 2022

W kontekście wciąż rosnących cen energii oraz zaostrzania rygorów emisyjnych, umowy PPA mogą stały się ważnym czynnikiem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Są one polecane firmom, dla których koszt energii elektrycznej jest istotnym składnikiem kosztów prowadzenia działalności.

Co to jest Umowa PPA

Nazwa pochodzi od angielskiego określenia Power Purchase Agreement i oznacza umowę sprzedaży regulowaną zasadami prawa cywilnego, polegającą na bezpośrednim zakupie energii elektrycznej od wytwórców energii z instalacji OZE, przez odbiorcę końcowego (tzw. corporate PPA) lub przez podmioty handlujące energią. Charakteryzuje się długim okresem obowiązywania, standardowo zawierana jest bowiem na 10-15 lat. Minimalny okres trwania umowy PPA to 5 lat.

RODZAJE UMÓW PPA
Umowy typu PPA dopuszczają kilka mechanizmów zakupowych dla energii elektrycznej, a co za tym idzie – determinują one różne sposoby wprowadzania tej energii do sieci czy dostarczanie energii do odbiorcy końcowego.

Umowy on-site – instalacja OZE wytwórcy jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy, a nawet na jego terenie (gruncie, czy dachu) – energia elektryczna wytwarzana z instalacji OZE jest bezpośrednio dostarczana do sieci wewnętrznej odbiorcy. Przykładem może tu być firma lub instytucja publiczna, która nie chce inwestować we własną instalację, ale wydzierżawia dach lub teren. Wytwórca buduje na tym terenie elektrownię i sprzedaje prąd w niej wyprodukowany bezpośrednio właścicielowi terenu.

Umowy near-site – instalacja znajduje się w niedużej odległości od kupującego, ale aby można było dostarczyć odbiorcy energię, konieczne jest wybudowanie niewielkiej sieci przesyłowej. Sytuacja ta likwiduje konieczność ponoszenia przez strony opłat dystrybucyjnych.

Umowy off-site – to najbardziej rozpowszechniony obecnie rodzaj umów. W przeciwieństwie do umów PPA typu on-site, producent dostarcza energię elektryczną do konsumenta poprzez sieć publiczną. W związku z tym konieczne jest ponoszenie opłat dystrybucyjnych, w zamian za to zyskuje się możliwość zakupu energii z instalacji położonej daleko od odbiorcy. De facto może ona działąć na drugim końcu Polski. Zapewnia to większą elastyczność, elektrownia może zawrzeć kilka umów PPA z różnymi klientami, a odbiorcy mogą wybierać instalacje o najlepszej dla nich lokalizacji.

Chcesz podłączyć swoją instalację do Wirtualnej Elektrowni ENIGA ?
Masz więcej pytań o umowy PPA ?

© Copyright 2021 ENIGA- All Rights Reserved