Prosument Wirtualny i Zbiorowy

Eniga obsługuje „Prosumentów wirtualnych” i "Prosumentów zbiorowych"

Energia wytworzona w instalacji PV zlokalizowanej np. na dachu budynku wielorodzinnego / spółdzielczego lub w instalacji PV oddalonej od punktów odbiorczych może być dzielona w równych częściach na wszystkich odbiorców lub proporcjonalnie do np. wkładu finansowego w inwestycję poszczególnych lokatorów lub inwestorów. 

© Copyright 2021 ENIGA- All Rights Reserved